top of page
nové-testování-dna-cz.jpg

Xét nghiệm DNA được thực hiện ở chế độ Quy trình DUAL , nghĩa là mỗi mẫu được xét nghiệm độc lập ít nhất hai lần! Quá trình phân tích DNA diễn ra trong phòng thí nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán DNA được công nhận với lịch sử 25 năm thực hiện các xét nghiệm DNA và có mặt trên toàn cầu.

bottom of page