top of page

CÔNG NHẬN

Chứng nhận phòng thí nghiệm DDC

Chứng chỉ ISO/IEC 17025 (dành cho Cộng hòa Séc và EU)

Chứng chỉ ISO thể hiện mức độ công nhận cao nhất ở EU. Các tiêu chuẩn của Chứng chỉ ISO/IEC 17025 cung cấp cho khách hàng các bài kiểm tra đáng tin cậy về mặt khoa học, đáp ứng các tiêu chí quốc tế nghiêm ngặt. DDC đã đạt được chứng nhận ISO thông qua Dịch vụ Chứng nhận của ANAB, thành viên của ILAC.

AABB (đối với Hoa Kỳ)

Chương trình Chứng nhận Kiểm tra Mối quan hệ AABB là tiêu chuẩn vàng quốc tế cho các phòng thí nghiệm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Chương trình thiết lập và hỗ trợ tiêu chuẩn cao nhất về kiểm tra chất lượng và chăm sóc cho bệnh nhân và khách hàng trong tất cả các khía cạnh của việc nuôi dạy con cái và kiểm tra các mối quan hệ khác. Hầu hết các tòa án và các cơ quan chính phủ khác đều yêu cầu xét nghiệm ADN phải được thực hiện trong các phòng thí nghiệm được AABB công nhận. DDC đã nhận được Chứng nhận Sơ cấp của AABB vào năm 1996 và nhận được Giải thưởng Sản phẩm Chất lượng AABB Dual Process™ vào năm 2004 .

Sửa đổi cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng (CLIA)

Chứng nhận CLIA do Bộ Y tế Hoa Kỳ cấp đảm bảo kết quả xét nghiệm được kịp thời, chính xác và đáng tin cậy. DDC đã tổ chức chứng nhận CLIA trong 8 năm.

bottom of page