top of page

xét nghiệm ADN cặp song sinh

một quả trứng hay hai quả trứng?

chúng tôi sẽ xác nhận một cách đáng tin cậy...

xét nghiệm ADN cặp song sinh

Xét nghiệm sinh đôi là phân tích DNA xác nhận chính xác xem các cặp song sinh là giống hệt nhau hay là anh em.

Bằng cách sử dụng siêu âm nhau thai, bác sĩ phụ khoa sẽ xác định xem cặp song sinh là đơn nhân hay dị hợp tử. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, xét nghiệm ADN sẽ phát hiện điều ngược lại hoàn toàn với kết quả siêu âm! Ngày nay, các chuyên gia khuyên nên xét nghiệm ADN để xác định hợp tử ( mức độ giống nhau ) của các cặp song sinh.

Thông tin chính xác về hợp tử của cặp song sinh có thể rất quan trọng trong trường hợp hiến tặng, nhận dạng pháp y của người, v.v. Xét nghiệm sinh đôi có thể được thực hiện ngay sau khi sinh hoặc bất kỳ lúc nào trong cuộc đời của cặp song sinh.

bottom of page