top of page

XÉT NGHIỆM DNA PHÁP LUẬT

Phân tích pháp y và phân tích mẫu không chuẩn

Phòng thí nghiệm DDC được công nhận đầy đủ để thực hiện phân tích DNA pháp y. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các vật liệu không đạt tiêu chuẩn như tóc, răng, khăn giấy, vết bẩn đáng ngờ, tàn thuốc, bàn chải đánh răng, bản in và nhiều vật liệu khác. Đối với các mẫu pháp y hoặc không đạt tiêu chuẩn, cần phải tính đến khả năng nhiễm bẩn của mẫu và/hoặc chất lượng DNA thu được bị giảm sút .

Xét nghiệm DNA pháp y:

Chúng tôi khuyên khách hàng nên liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi trước khi gửi mẫu.

bottom of page