top of page

KIỂM TRA DNA

dna-test-cousin-cousin.jpg

Xét nghiệm họ hàng DNA sẽ giúp người dự thi xác nhận xem họ có phải là anh em họ hàng ruột thịt của người được xét nghiệm hay không. Xét nghiệm này có thể được thực hiện mà không cần mẫu của mẹ.

Làm thế nào để làm nó

Trước tiên hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 234093841 và đặt hàng kiểm tra. Sau đó, bạn sẽ nhận được một bộ lấy mẫu (nó chứa mọi thứ cần thiết để thực hiện lấy mẫu) mà bạn sẽ lấy mẫu bằng cách lau khoang miệng. Sau đó gửi lại các mẫu đã thu thập lại cho chúng tôi theo hướng dẫn đính kèm. Thời gian phân tích phụ thuộc vào loại và chất lượng của mẫu.

bottom of page