top of page
dna-connect.webp

KẾT NỐI DNA

Với dịch vụ DNA Connect mới, ngoài việc tìm kiếm họ hàng di truyền, bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ hoặc cho phép họ liên hệ với bạn.

Bằng cách thực hiện xét nghiệm DNA này, bạn sẽ đồng thời nhận được thông tin về các nguy cơ sức khỏe, đặc điểm và đặc điểm cũng như tổ tiên của bạn.DNA Connect hoạt động một cách rất đơn giản và trực quan. Truy cập danh sách họ hàng di truyền ngày càng tăng của bạn và những người bạn chia sẻ DNA và chọn người để kết nối thông qua cổng DNA Connect.Phòng thí nghiệm sử dụng các ngưỡng chặt chẽ hơn so với các công ty khác, điều này cho phép nền tảng này đáng tin cậy hơn trong việc tìm kiếm họ hàng xa.DNA Connect là dịch vụ an toàn 100%. Các giao thức bảo mật tiên tiến nhất và các công nghệ mới nhất trong mã hóa máy tính được sử dụng cũng như các biện pháp vật lý và kỹ thuật để tối đa hóa bảo mật theo luật pháp hiện hành.

dna kết nối chat.webp
bottom of page