top of page

LIÊN HỆ

Trung tâm Chẩn đoán DNA là một chi nhánh của Trung tâm Chẩn đoán DNA tại Cộng hòa Séc. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chẩn đoán DNA không chỉ cho Cộng hòa Séc mà còn cho Slovakia . Danh mục các xét nghiệm của chúng tôi được cung cấp bao gồm mối liên quan sinh học , phân tích pháp y, khuynh hướng di truyền và xét nghiệm phả hệ .
 
Phòng thí nghiệm DDC đáp ứng tất cả các điều kiện của chứng nhận ISO17025 , AABB, CAP và CLIA.

Tiếp nhận mẫu

Bucharova 2657/12

158 00 Praha 5

Điện thoại: 234 093 841

Tin nhắn của bạn đã được gửi

bottom of page