top of page

ĐẶT KIỂM TRA ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Xét nghiệm DNA "Ưu tiên" được công nhận của chúng tôi để xác định quan hệ cha con sinh học hoặc các mối quan hệ gia đình khác dựa trên việc kiểm tra 20 đa hình STR ở những người được thử nghiệm. Mỗi mẫu được kiểm tra ít nhất hai lần (QUY TRÌNH KÉP) và khi loại trừ quan hệ cha con, chúng tôi kiểm tra một lần nữa, tức là. rằng mẫu được kiểm tra 3 lần trước khi chúng tôi đưa ra kết quả.

 

Việc xét nghiệm quan hệ cha con được công nhận được thực hiện theo quy trình chuỗi hành trình của quy trình được giám sát (quy trình giao thức) , từ việc xác minh danh tính của những người được kiểm tra cho đến việc cấp kết quả.

 

Việc lấy mẫu miệng cho bệnh nhân ngoại trú (4 miếng gạc niêm mạc miệng) để xét nghiệm quan hệ cha con DNA được công nhận được thực hiện tại DDC bởi một nhân viên có trình độ. Việc phân tích DNA sau đó diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của một chuyên gia trong lĩnh vực di truyền và xét nghiệm di truyền.

bottom of page