top of page

VETERINÁRNÍ TESTY DNA

Naše veterinární DNA diagnostická laboratoř nabízí kromě certifikovaného  potvrzení rodokmenu i diagnostické DNA testy detekující množství dědičných onemocnění a vloh u psů.

Testy dědičných onemocnění jsou velmi vyhledávané veterinární testy DNA sloužící k zefektivnění a optimalizaci šlechtitelských a chovatelských programů pro psy.

Jeden z nejvíce vyhladávaných veterinárních genetických testů pro kočky je DNA test PKD (choroba polycystických ledvin). Genotyp této degenerativní dědičné choroby se u koček vyskytuje ve třech variantách (normální, přenašeč a nemocný jedinec).

Testy dědičných onemocnění jsou velmi vyhledávané veterinární testy DNA sloužící k optimalizaci chovatelských programů pro kočky.

Pro veterináře, chovatele a majitele ptactva nyní nabízíme dostupnou, neinvazivní, nechirurgickou metodu určení pohlaví ptáků pomocí DNA testu tam, kde není možné určit pohlaví podle chování nebo vzhledu jedince.

Tento DNA test je možné použít u mnoha různých druhů našich ale i cizokrajných ptáků. ​Během několika dnů obdrží chovatel certifikát s identifikací testovaného ptáka a potvrzením pohlaví jedince.

bottom of page