top of page

Spolehlivý DNA test nevěry

Každý z nás si zaslouží znát pravdu

diskrétně a jasně...

DNA test nevěry

DNA test "NEVĚRY" má za úkol vyvrátit nebo naopak potvrdit vaše pochybnosti spojené s možnou nevěrou vašeho partnera. V případě objevení podezřelých skvrn na spodním prádle, vlasy, tkáně, kondomy nebo přítomnost jiných biologických látek nebo předmětů obsahujících DNA naše testy DNA potvrdí nebo vyloučit přítomnost mužské nebo ženské DNA na jakémkoli podezřelém předmětu. DNA profil vzorku získaný z testovaného vzorku je možné dále porovnat se vzorkem referenčním nebo vzorkem DNA podezřelé osoby.

Detekce spermatu

Náš test "DETEKCE SPERMATU" potvrdí nebo vyloučí ze vzorku skvrny, tekutiny, apod., zda se jedná o sperma. V případě, že se o sperma jedná je dále možné získat DNA profil a následně profil porovnat s profilem podezřelé osoby.

Porovnání a identifikace DNA

Z DNA profilu získaného z dodaného vzorku jsme schopni porovnáním s referenčním vzorkem potvrdit nebo vyloučit zda se jedná o konkrétní osobu. 

bottom of page