top of page

MITOCHONDRIÁLNÍ DNA TEST

mtdna-dna-test.jpg

mtDNA test je cenným nástrojem pro určení, zda jsou jednotlivci biologicky příbuzní po mateřské linii. Tento srovnávací mtDNA test přímo porovnává vaši mtDNA s mtDNA možného příbuzného k ověření příbuznosti po mateřské linii. Nejedná se o test předků po mateřské linii určující maternitní haploskupinu.

 

mtDNA (mitochondriální DNA) je typ DNA, který se nachází v mitochondriích, buňkách produkujících energii. Mitochondriální DNA je přenášena z matky na její děti, takže je možné pomocí mtDNA sledovat mateřskou linii testovaných osob. (synové i dcery dědí mtDNA od svých matek, avšak pouze dcery mohou předávat mtDNA na své potomstvo).

Jak postupovat

Nejprve objednejte test vyplněním krátkého formuláře, kde si vyberete požadované služby. Následně obdržíte odběrovou soupravu (obsahuje vše potřebné k provedení odběru) pomocí které odeberete vzorky výtěrem ústní dutiny. Odebrané vzorky podle přiloženého návodu pak zašlete zpět k nám. Délka analýzy záleží na typu a kvalitě vzorků.

bottom of page