top of page

Dokončeno, děkujeme.....

Váš objednávkový formulář byl úspěšně odeslán. Potvrzení objednávky a jakékoliv další informace spojené s touto objednávkou vám budou odeslány na váš email.

Zajímá vás váš zdravotní stav?

atlasdna1.jpg

Atlas DNA test vám poskytne podrobný genetický profil vašeho zdraví, predispozic, výživy, fyzické aktivity a geografického původu. Test analyzuje 327 dědičných onemocnění (např. cystická fibróza) a genetických predispozic. Test DNA Atlas lze kombinovat s testem střevního mikrobiomu tak abyste získali jedinečný náhled na své zdraví.

Zajímá vás váš genetický původ?

gps global.png

GPS Origins test umožňuje ze vzorku ústní sliznice vysledovat genetický původ a migrační trasy vašich předků. Na základě analýzy 800000 sekvencí odbornící sestaví komplexní geo-genetický profil. Test má schopnost vsledovat původ testované osoby a migraci předků až 1500 let zpět. Kromě testu GPS máte možnost objednat z naší nabídky i další testy původu.

bottom of page