top of page

ŽIDOVSKÝ PŮVOD

jewish-dna banner.jpeg
VÝSLEDKY TESTU
JAK TO FUNGUJE
ODKAZY & INFO

V posledních letech studie objevily řadu židovských specifických genetických znaků. Náš test židovských předků potvrdí zda máte jeden nebo více z těchto genetických znaků. Může zjistit, zda jste zdědili tyto znaky od jednoho nebo obou rodičů.

 

Jakmile obdržíme váš vzorek, bude analyzován na 16 standardních STR znaků. Data z této analýzy jsou potom porovnány s databází známou jako atDNA 7.0 vyvinutou populačními experty.

Výsledky

VÝSLEDKY TESTU ŽIDOVSKÉHO PŮVODU

 

Židovské genetické znaky I, II, III a IV jsou umístěny na čtyřech různých chromozomech. Výsledek obsahuje tabulku popisující přítomnost nebo nepřítomnost těchto znaků zděděných od biologických rodičů testované osoby. Dále výsledek uvádí ke každému znaku původ a nejčastější výskyt v dnešní době. 

 

Poznámka: Tento test je možné upgradovat na test DNA který detekuje židovské i nežidovské genetické znaky a umožní získat informaci i vašich předcích nežidovského původu, jejich etnika a země původu. 

Jak to funguje

JAK TO FUNGUJE?

 

Stačí si objednat domácí odběrovou soupravu nebo ambulantní odběr u nás. Následně je ze vzorku stěru ústní sliznice izoluje DNA, kterou naši odbornící analyzují a získaná data interpretují do konečného formátu výsledku.

Publikace
bottom of page