top of page

XÉT NGHIỆM DNA TI THỂ

mtdna-dna-test.jpg

Xét nghiệm mtDNA là một công cụ có giá trị để xác định xem các cá nhân có quan hệ huyết thống với nhau về mặt sinh học hay không. Xét nghiệm mtDNA so sánh này so sánh trực tiếp mtDNA của bạn với mtDNA của một người họ hàng có thể có để xác minh mối quan hệ họ hàng bên mẹ. Đây không phải là xét nghiệm về tổ tiên của mẹ để xác định nhóm đơn bội của mẹ.

mtDNA (DNA ty thể) là một loại DNA được tìm thấy trong ty thể, tế bào sản xuất năng lượng. DNA ti thể được truyền từ mẹ sang con, vì vậy có thể truy tìm dòng dõi mẹ của những người được xét nghiệm bằng cách sử dụng mtDNA. (cả con trai và con gái đều thừa hưởng mtDNA từ mẹ, nhưng chỉ con gái mới có thể truyền mtDNA cho con cái).

Làm thế nào để làm nó

Đầu tiên, hãy yêu cầu kiểm tra bằng cách điền vào một biểu mẫu ngắn nơi bạn chọn các dịch vụ mong muốn. Sau đó, bạn sẽ nhận được một bộ lấy mẫu (nó chứa mọi thứ cần thiết để thực hiện lấy mẫu) mà bạn sẽ lấy mẫu bằng cách lau khoang miệng. Sau đó gửi lại các mẫu đã thu thập lại cho chúng tôi theo hướng dẫn đính kèm. Thời gian phân tích phụ thuộc vào loại và chất lượng của mẫu.

bottom of page