top of page
hero-origins.jpeg

GPS TEST PŮVODU

VÝSLEDKY TESTU
JAK TO FUNGUJE
ODKAZY & INFO

GPS Origins™ je revoluční genealogický test určení původu, který vás zavede hluboko do rodinné historie. Většina testů původu poskytuje pouze informaci o vaší "etnické příslušnosti" a lokalizuje části vaší DNA v širokém kontinentálním měřítku, nikoliv na úrovni uzších regionů, zemí, měst nebo vesnic. Test GPS Origins™ kombinuje nejnovější genetický výzkum s novou metodou sledování rodového původu, aby přesněji určil, od kud vaše DNA pochází.


Tento citlivý autosomální test je cílený tak že, může dokonce přesně určit město nebo vesnici, kde se setkaly skupiny vašich předků z různých kultur. Toto cílení vám vykreslí živý obraz migračních cest, které tvořily vaše genealogické dědictví.

 

 1. GPS Origins™ analyzuje 800 000 autozomálních genetických markerů, 862 referenčních populací a 36 souborů genů

 2. Jednoduchý a bezbolestný odběr vzorků bukální sliznice pomocí sterilních aplikátorů

 3. Akreditovaná laboratoř, ochrana osobních informací, kvalifikovaný personál

 4. Vaše DNA není odeslána do cizí laboratoře


Obsah balení:
Podrobný návod
Ústní aplikátory pro odběr bukálních vzorků

Přepravní kapsa k odeslání vzorků
 

Výsledky

VÝSLEDKY TESTU GPS ORIGINS

 

GPS Origins je z hlediska přesnosti nejdokonalejší genealogický test původu na trhu analyzující více než 800 000 markerů, soubor 36 genů a 862 referenčních populací. Tento test má schopnost vysledovat původ testované osoby 1000 let zpět nebo déle, a poskytuje úroveň specifičnosti, kterou nenabízí žádný jiný test DNA. Výsledky poskytují přesné geografické informace o zeměpisné délce a šířce, někdy do poloměru 20 kilometrů, identifikací geografických souřadnic, podobně jako systém GPS vozidla a to vše z jediného vzorku bukálního stěru. 

Výhody systému GPS Origins™

 • Jediný genealogický test DNA s bio-geografickým zaměřením na úrovni města nebo vesnice

 • Určí, kdy a kde se vaše DNA formovala a vytvoří genetickou linii vedoucí až k vám

 • Sleduje migrační cestu vaší mateřské a otcovské linie zpět k původu a datuje věk vaší DNA stopy

 • Poskytuje podrobný popis dobových události ovlivňující mísení DNA, jako jsou např. války, hladomory a migrace

 • Test GPS Origins byl vyvinut předním genetikem z Sheffieldské University v Anglii

 

Výsledky testů zahrnují

 • Genofondy (genetické příměsy) včetně tří hlavních, které se významně podílely na vašem genetickém makeapu) .

 • Komplexní genetický profil daleko přesahující výpovědní hodnotu běžných testů etnicity a původu

 • Podrobnou mapu ilustrující vaši mateřskou a otcovskou migrační linii s popisem údálostí ovlivňujících životy vašich předků během migrace napříč regiony a kontinenty.

Jak to funguje

JAK TO FUNGUJE?

 

Současné testy DNA používané pro genealogii určují, kde se vaše DNA formovala v rámci zemí nebo kontinentů. Obvykle zjistíte, že někteří z vašich předků pocházejí ze západní Evropy, severní Afriky nebo jižní Asie a obdržíte obecné odhady etnicity. Tento typ testu DNA obecně nemůže určit přesný původ testovaného jedince s vymezením konkrétního místa včetně zeměpisné délky a šířky.

GPS Origins test překonává omezení starších testů DNA pomocí nové metody určování původu, která využívá DNA znaky k určení specifických míst původu vaší DNA.

 

Technologie GPS Origins

Tento test DNA je založen na novém způsobu zobrazení lidské populace, která považuje všechny za smíšené z různých genofondů. Tento model je zásadně odlišný od existujícího testování předků, který naznačuje, že lidé jsou rozvětvení pouze ze tří nebo čtyř populací, které se časem změnily. Místo původu GPS se opírá o genetickou jedinečnost vytvořenou mícháním globálních genových fondů v různých poměrech. Test využívá k analýze autosomální DNA chromozomů 1-22, které nesou genetickou stopu vašich společných předků. Test GPS Origins analyzuje soubor 36 genů pro určení původu vaší DNA - více než dvojnásobek v porovnání s jinými testy.

 

Tvůrce testů

Algoritmus GPS Origins byl vyvinut na univerzitě v Sheffieldu v roce 2016, vedený výzkumným týmem Dr. Eranem Elhaik. Populační genetik Dr. Elhaik byl jedním z tvůrců ranné verze Geno 2.0 technologie v roce 2012 pod hlavičkou National Geographic Society. V nedávné době časopis Nature publikoval recenzovaný dokument popisující aplikované vědecké poznatky využité v tomto algoritmu. Přesnost testu byla prokázána identifikací DNA stopy starověkých židů Ashkenazic a jejich původ zhruba před 1500 - 2000 lety.
 

Reference

REFERENCE & LITERATURA

 

Přečtěte si další informace o legendárním výzkumu a významných historických nálezech, které vedly k vytvoření systému GPS Origins ™:

 

Conversations with Eran Elhaik: Tracking Ancient Migrations July 2017
Q&A with Dr. Elhaik, the creator of GPS Origins. By applying evolutionary genomics to populations, Dr. Elhaik is able to discern snapshots of people by tracing their geographic movements.

 

My Genealogy Results from Multiple DNA Tests May 2017
A comparison of Family Tree DNA, Ancestry DNA and GPS Origins.

 

DNA Uncovers Ancient Ashkenaz, Predicts Where Yiddish Originated April 2016
Localizing Ashkenazic Jews to primeval villages in the ancient Iranian lands of Ashkenaz.

 

Y-Chromosomal Adam Lived 208,300 Years Ago, Says New Study May 2014
The extremely ancient chromosome that still isn’t.

 

Yale Researchers Map 6,000 Years of Urban Settlements June 2014
Academic-generated database showing long-term trends of urban population densities from 2000 BC to +1000 AD.

 

Ground-breaking technique traces DNA direct to your ancestor's home 1,000 years ago January 2014
Geographic Population structure analysis of worldwide human populations infers their bio-geographical origins.

Asian Edition

GPS Origins ASIAN EDITION - asijský původ

 

Pro jednotlivce asijského nebo smíšeného asijsko-evropského původu nyní nabízíme specifický DNA test původu GPS Origins® - Asian Edition. Tento test asijského původu s nevídanou přesností rozkryje migraci a historii vašich předků. Test detekuje 17 asijských genofondů a stovky specifických populací v Asii a jiných referenčních populacích. Výsledek testu popisuje podrobně asijskou etnickou strukturu a % zastoupení ostatních etnik. Výsledek zahrnuje migrační trasy DNA předků až 2000 let zpět včetně zeměpisných souřadnic. Historické události rekonstruované profesionálními antropology navíc vysvětlují důvody, proč se vaše DNA objevila ve vybraných oblastech v určitých okamžicích.

Asijské genofondy zahrnuté v testování:

 • Severní Indie

 • Jihozápadní Indie

 • Jihovýchodní Indie

 • Západní Sibiř

 • Hedvábná stezka

 • Severovýchodní Sibiř

 • Severní Mongolsko a východní Sibiř

 • Severovýchodní Čína

 • Čínsko-tibetské a jihovýchodní Asie

 • Střední a jižní Čína: Yunnan a Guangxi

 • Tuva

 • Japonsko

 • Bougainville

 • Austroneská jihovýchodní Asie

 • Papuánská Nová Guinea

 • Austroneská Oceania

 • Arábie

GPS Origins test překonává omezení starších testů DNA pomocí nové metody určování původu, která využívá DNA znaky k určení specifických míst původu vaší DNA.

African Edition

GPS Origins AFRICAN EDITION - africký původ

Test GPS Origins® African Edition je určen pro jednotlivce afrického nebo smíšeného afro-evropského původu. Tento test afrického původu s nevídanou přesností rozkryje migraci a historii vašich předků. Test detekuje 11 afrických genofondů a stovky specifických populací v Africe a jiných referenčních populacích. Výsledek testu popisuje podrobně africkou etnickou strukturu a % zastoupení ostatních etnik. Výsledek zahrnuje migrační trasy DNA předků až 2000 let zpět včetně zeměpisných souřadnic. Historické události rekonstruované profesionálními antropology navíc vysvětlují důvody, proč se vaše DNA objevila ve vybraných oblastech v určitých okamžicích.

11 ze 41 analyzovaných genofondů je spojeno s africkým kontinentem

 • Kalahari

 • Africké bushmeny

 • Hadza

 • Africké pygmie

 • Nil

 • Africký roh

 • Jižní Etiopie

 • Bantuové a oblasti Nigeru a Konga

 • Západní Afrika

 • Madagaskar

 • Severozápadní Afrika

 

GPS Origins test překonává omezení starších testů DNA pomocí nové metody určování původu, která využívá DNA znaky k určení specifických míst původu vaší DNA.
 

bottom of page