AMBULANTNÍ  ODBĚRY

Ambulantní odběry biologických vzorků jsou prováděny kvalifikovaným personálem

Odběry bukálních vzorků nebo vzorků krve pro informativní testy DNA jsou prováděny laborantem nebo kvalifikovanou zdravotní sestrou. Odběr je proveden bez ověření totožnosti pomocí certifikovaného sterilního klinického materiálu. Ambulantní odběr trvá maximálně 30 minut.

Odběry vzorků pro akreditované testy DNA a idetifikace totožnosti dárců pro soudy, policii nebo zastupitelské úřady jsou prováděné pod dohledem našeho kvalifikovaného odborníka. K odběru je nutné přinést a předložit identifikační doklad s fotografií (OP nebo pas, u nezletilých dětí rodný list) a navíc bude u každého testovaného v den odběru pořízena digitální fotografie.

PROČ AMBULANTNÍ ODBĚR V DDC?

- Odběr provádí kvalifikovaný personál

- Odběr a manipulace se vzorky dle standard AABB
Používáme sterilní ústní aplikátory a vakuový systém odběru krve

- Dokumentace integrity odběru, předání a analýzy pro státní instituce

- Vyloučení rizika kontaminace vzorků nevhodnou manipulací

JAK SI OBJEDNAT TERMÍN AMBULANTNÍHO ODBĚRU

Rezervujte si termín odběru telefonicky pomocí zeleného tlačítka níže. 

Copyright © 2017-2020 DNA Diagnostické Centrum s.r.o., Testy DNA, Testy otcovství, Prenatální testy DNA

Československého exilu 2062/8  |  Praha 4  |  tel: 234 093 841

Akreditace