top of page

TIN TỨC từ DDC

Xét nghiệm quan hệ cha con nhanh nhất khi mang thai

9/1/2020

Trung tâm Chẩn đoán DNA cung cấp xét nghiệm quan hệ cha con trước khi sinh không xâm lấn từ tuần thứ 8 của thai kỳ. Xét nghiệm quan hệ cha con CERTAINTY là xét nghiệm tiền sản duy nhất được công nhận. Quá trình xử lý bài kiểm tra hiện nay rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 6 ngày làm việc . Thông tin thêm về bài kiểm tra và khả năng đặt hàng bài kiểm tra có thể được tìm thấy ở đây .

bottom of page