top of page

Liên lạc

Trung tâm chẩn đoán DNA được coi là một trong những trung tâm chẩn đoán DNA. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chẩn đoán DNA không chỉ cho Cộng hòa Séc mà còn cho Slovakia. Trung tâm Chẩn đoán DNA (DDC) là nhà cung cấp các phương pháp xét nghiệm DNA hàng đầu. Những công nghệ này đảm bảo chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy và tính toàn vẹn của mỗi xét nghiệm DNA.
Danh mục các xét nghiệm được đề xuất của chúng tôi bao gồm mối liên quan sinh học, phân tích pháp y, khuynh hướng di truyền và xét nghiệm phả hệ.
Лабораторія DDC đáp ứng mọi điều kiện công nhận ISO17025, AABB, CAP và CLIA.

Liên lạc

Bukharov 2657/12

158 00 Praha 5

Điện thoại: 234 093 841

Ваше повідомлення було відправлено

bottom of page