Testy  na  drogy  a  alkohol

Nový přístup k testování drog a alkoholu (více jak 2000 testovaných substancí)

 

Test ze vzorku vlasu umožňuje oproti testům z krve, moči nebo slin prokázání aktuální přítomnosti drog, ale také užívání drog a dalších návykových látek v časovém období až 12 měsíců. Mnoho klientů se zavazuje bojovat se svou  závislosti na návykových látkách a naše testování na drogy a alkohol z vlasů poskytne jasný důkaz.

  • Při analýze vzorků vlasů je izolována nejen samotná droga, ale i její metabolity!

Vlasy se skládají především ze silného strukturního proteinu zvaného keratin. Tvoří se ve vlasovém folikulu, pod pokožkou, kde je zásobován krevními cévami a živinami potřebnými k růstu. Při drogové závyslosti se drogy dostávají do krevního řečiště a dále do rostoucího vlasu, což znamená, že drogy a jejich metabolity jsou fixovány uvnitř vlasu a poskytují tak jasnou časovou osu závyslosti. Čím dále od vlasového kořínku testujeme, tím více zpět v čase jdeme. Jak vlasy na hlavě rostou (průměrně 1 cm za měsíc, i když se to může u lidí lišit), analýza 3 cm nám umožňuje posoudit užívání drog za poslední 3 měsíce.
 

  • Maximální doporučená doba hodnocení je jeden kalendářní rok (cca 12 cm). Je nutné si uvědomit, že s časem se zvyšuje poškození vlasů v závyslosti na životním prostředí.

Vyšetření provádí ISO17025 certifikovaná laboratoř

 

  • Testování drog a alkoholu na pracovišti však není jen pro splnění bezpečnostních požadavků - je navrženo tak, aby transformovalo blaho vaší společnosti a zvyšovalo zisky minimalizací nákladů na absentérství.

  • Běžně testsované substance: Marihuana, Kokain, Opiáty (včetně Heroinu), Amfetaminy, Metamfetaminy,  Benzodiazepiny (např. Valium), Metadon, Mefedron, Ketamin a dalších 2000 substancí a farmak.

Vyžádejte si cenovou nabídku pro vyšetření na drogy a alkohol

Konataktuj te náš tým telefonicky nebo pomocí zeleného tlačítka níže.